Samskabelse
IDéBANKEN
Tak fordi du vil dele din idé eller frivillige indsats
Velkommen til idébanken for samskabelse i Struer Kommune

Vi vil gerne sikre, at de gode ideer og den foretagsomhed, der kommer ud af Folkemødet og andre sammenhænge, hvor lokalsamfundet bliver inddraget, bliver gemt og fremhævet. Derfor har vi gjort det nemt at indberette ideer og frivillighed og samle det engagement og den opfindsomhed, der findes i vores lokalsamfund. 

Sådan gør du
På formularen er nogle felter valgfrie at udfylde, mens andre er obligatoriske - de er markeret med en rød stjerne. Jo flere tanker og oplysninger, du kan knytte på din idé, desto større er chancen for at ideen opnår gennemslagskraft hos andre, der læser den.

Du kan sagtens indsende flere ideer, men så skal du bruge en ny formular for hver idé, frem for at remse flere ideer op i én formular.

www.struer.dk/idekatalog kan du finde og indsende en online idéformular. Derudover har Infocenter Struer og Midtpunktet i Hvidbjerg både udprintede formularer og idébokse at lægge dem i. Eller du kan aflevere i Rådhusets brevsprække på gågaden i Struer.

Ideer skal forstås bredt – du kan indsende ideer til både store og små projekter eller et frivilligt bidrag til ressourcebanken. Hvis du f.eks. kan noget særligt, du vil tilbyde, har nogle materialer i overskud, eller brænder for et bestemt interesseområde, kan du altså også fortælle om det.

Hvad sker der med min idé?
Vi beder om dine kontaktoplysninger i formularen for at kunne tage kontakt til dig efterfølgende og høre, om ideen reelt er fra dig.

Dine kontaktoplysninger gør det også nemt for andre at kontakte dig, hvis de gerne vil være med til at føre din idé ud i livet, eller ønsker at benytte sig af dine kompetencer eller hvad du ellers har stillet til rådighed. Derfor vil din emailadresse blive offentliggjort sammen med ideen.

Dine bidrag vil komme til at ligge på Struer Kommunes hjemmeside under www.struer.dk/idekatalog.

Ved at lægge borgernes ideer centralt på hjemmesiden, bliver det nemmere at få så mange forskellige blikke på ideerne som muligt og få dem til at passe sammen med andre projekter og ideer. Og det bliver nemmere at samle de ildsjæle, der brænder for de samme interesser.

Folkemødet i siloen er kun begyndelsen på at vi lægger sporene til fremtiden. Nu er det op til borgerne, byrådet, administrationen og andre aktører at få ideerne, sætte projekterne i gang og sikre den positive udvikling – sammen.

Tak for dit bidrag til samskabelsen i Struer Kommune!